thông báo về việc tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 🚒
Ngày 14/03/2024

thông báo về việc tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 🚒

hông báo về việc tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 🚒

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 255
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác