THÔNG BÁO KHẨN. S. O. S
Ngày 11/07/2022

THÔNG BÁO KHẨN. S. O. S

THÔNG BÁO KHẨN. S. O. S

Hiện tại trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ nhiều Công dân đã nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thông báo về việc vi phạm pháp luật nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy CAX Quỳnh Mỹ khuyến cáo công dân tiếp tục nêu cao cảnh giác đối với các

Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/290913093-363659052458297-5281874286668550653-n-20220711023523-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/291143673-363659099124959-7741277276558332992-n-20220711023550-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/290611856-363659132458289-3156282800479187704-n-20220711023620-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/290792993-363659212458281-5812209781789362488-n-20220711023647-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/290334299-363659165791619-1896552772319502659-n-20220711023706-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/5-20220711023906-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/6-20220711023920-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/7-20220711023956-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/8-20220711024009-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/9-20220711024113-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/10-20220711024136-e.jpg
Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202207/Images/11-20220711024150-e.jpg

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 325
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác