1. Hội đồng nhân dân
  • Phạm Hữu Hiệu

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 097198486

  • Nguyễn Phú Giảng

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0974749325

  1. Uỷ ban nhân dân
   • Nguyễn Viết Chiêu

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0986848110

   • Nguyễn Văn Đoài

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 077827417

   1. Công an xã
    • Nguyễn Văn Hà

     Chức vụ: Trưởng Công an xã

     SĐT: 0986487099

    1. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Văn Vươn

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0975667836

     • Phạm Hữu Hoàng

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0976799857

    2. Tài chính - Kế toán
     • Nguyễn Thị Thủy

      Chức vụ: Tài chính – Kế toán

      SĐT: 0889249555

    3. Địa chính - Xây dựng - Giao thông - Công thương
     • Đỗ Đình Diện

      Chức vụ: CC ĐC – XD, GT -CT

      SĐT: 0775358928

    4. Văn hóa - Xã hội
     • Nguyễn Thị Hoài

      Chức vụ: CC Lđ - TBXH

      SĐT: 0963026276

     • Hoàng Đăng Thúy

      Chức vụ: CC VH - XH

    5. Tư pháp - Hộ tịch
     • Vũ Thị Thúy

      Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0976232399

     • Vũ Thị Hiên

      Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

    6. Văn phòng - Nội vụ
     • Phạm Khắc Toản

      Chức vụ: Văn phòng UBND

      SĐT: 0934220358

     • Nguyễn Văn Hùng

      Chức vụ: VP CCHC

   2. Thôn Hùng Lộc
    • Nguyễn Đỗ Sử

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0354122829

    • Nguyễn Đình Phổ

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0394796672

    • Nguyễn Trọng Khương

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0333635898

    1. Thôn Châu Tiến
     • Nguyễn Gia Ba

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0972362265

     • Nguyễn Đức Lệ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0336872126

     • Nguyễn Thế Lực

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0904400217

    2. Thôn Hồng Thịnh
     • Nguyễn Thị Đông

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0796370847

     • Bùi Công Rựa

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0336948601

     • Phạm Hữu Đáng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0336287478

    3. Thôn Tân Hòa
     • Bùi Công Nam

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0353633408

     • Lâm Thị Chầm

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0914776489

     • Nguyễn Thị Hiền

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    4. Thôn Quang Trung
     • Nguyễn Công Lợi

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0936689719

     • Nguyễn Duy Khởi

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0335990595

     • Phạm Thị Ngoạt

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0986814094

    5. Thôn Hải Hà
     • Nguyễn Bá Quyền

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0974119177

     • Phạm Khắc An

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0904190727

     • Nguyễn Văn Quýnh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0987892840


 1. Bí thư Đảng ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Phó Bí thư Đảng ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  VP Đảng ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu