Quỳnh Mỹ tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân
Ngày 26/11/2021

Thực biện sự chỉ đạo của Huyện ủy,UBND huyện Quỳnh Phụ về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Ngày 29/10/2021 Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Mỹ đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân

Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202111/Images/z2964933807794-d064ec07af22f1672a39fc4a3ff98563-20211126090144-e.jpg

Tại hội nghị nhân dân được nghe bản báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021 do đồng chí chủ tịch Nguyễn Viết Chiêu trình bày. Tại báo cáo đã nêu ra những thành tích đạt được cũng như trong quá trình triển khai nhiệm vụ gặp phải những khó khăn do hoàn cảnh chung của thế giới và đất nước. Đã có nhieuf ý kiến của nhân dân phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội của xã nhà. Đồng chí Pham Hữu Hiệu đã tiếp thu và hứa sẽ cố gắng thực hiện những mục tiêu đề ra trong 3 tháng cuối năm 2021


Tổng lượt xem bài viết là: 104
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác