Kê hoạch lịch công tác phường xã (Từ ngày 1/11/2020 đến ngày 21/10/2020)
Ngày 23/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

(Từ ngày12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày 12/10/2020

08h00

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

17h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Phong đón Đoàn công tác Trung ương

Thứ ba

Ngày 13/10/2020

06h45

Chủ tịch, các PCT dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V

14h00

 

15h00

Đ/c Quang dự với Đoàn công tác Trung ương tặng quà cho học sinh và gia đình chính sách tại huyện Quảng Ninh

Đ/c Phong dự toạ đàm Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2030-14/10/2020)

Thứ tư

Ngày 14/10/2020

08h00

 

08h30

Đ/c Hoàng dự Kỷ niện 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tổng kết đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”

Đ/c Quang dự Hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020” do Bộ Tài chính chủ trì

14h00

15h30

Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đ/c Hoàng dự Toà đàm 90 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)

Thứ năm

Ngày 15/10/2020

08h00

 

 

10h00

Đ/c Quang tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020

Đ/c Hoàng dự Hội nghị Tổng kết công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Chủ tịch làm việc với Tập đoàn Hanwha

14h00

Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban thường Tỉnh uỷ lần thứ 98

Thứ sáu

Ngày 16/10/2020

08h00

Chủ tịch, đ/c Hoàng dự Hội nghị tổng kết xây dựng chính quyền điện tử

Đ/c Phong dự Hội thảo kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Uỷ ban biên giới quốc gia

14h00

Chủ tịch, đ/c Quang kiểm tra công tác chuẩn bị Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thứ bảy

Ngày 17/10/2020

 

Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ nhật

18/10/2020

 

 

 

Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

Thời gian

Nội dung công việc

Chuyên viên            theo dõi

Thứ hai

Ngày 12/10/2020

08h00

Chánh Văn phòng, đ/c Hoài dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Kiên TH

17h00

Đ/c Ngọc dự đón Đoàn công tác Trung ương

Đ/c Hải , đ/c Lâm NC

Thứ ba

Ngày 13/10/2020

06h45

 

08h00

Chánh Văn phòng, đ/c Nga dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V

Đ/c Hoài dự làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (về việc di dời Cảng cá Nhật Lệ)

Đ/c Bình NC, TTTH

 

Đ/c Toàn KT

14h00

 

15h30

Đ/c Ngọc dự với Đoàn công tác Trung ương tặng quà cho học sinh và gia đình chính sách tại huyện Quảng Ninh

Đ/c Hoài dự toạ đàm Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2030-14/10/2020)

Đ/c Lâm, Hải N

C, TTTH

Đ/c Toàn KT, TTTH

Thứ tư

Ngày 14/10/2020

08h00

 

 

 

 

08h00

Đ/c Nga dự Kỷ niện 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tổng kết đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đ/c Hoài dự Hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020” do Bộ Tài chính chủ trì

Đ/c Ngọc Hà VX, TTTH

 

 

Đ/c Hiền NC

 

Đ/c Khánh TH, TTTH

14h00

 

 

15h30

Chánh Văn phòng dự kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 

 

Dự Toà đàm 90 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)

Đ/c Hải NC,

đ/c Khánh TH, TTTH

Đ/c Bình NC

Thứ năm

Ngày 15/10/2020

08h00

 

Đ/c Ngọc tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020

Dự Hội nghị Tổng kết công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Ban tiếp công dân

 

Đ/c Ngọc Hà VX

14h00

Lãnh đạo Văn phòng làm việc tại cơ quan

 

Thứ sáu

Ngày

16/10/2020

08h00

 

14h00

Chánh Văn phòng dự Hội nghị tổng kết xây dựng chính quyền điện tử

 Chánh Văn phòng dự kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đ/c Oai KSTTT

 

 

Đ/c Hải NC, TTTH

Thứ bảy

Ngày 17/10/2020

 

Đ/c Hoài trực lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Khánh TH, đ/c Hồng, Tam HC

Chủ nhật

Ngày

18/10/2020

 

 

Đ/c Ngọc trực lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Hồng HC

 

 

Tập tin đính kèm

Liên quan