HIỆU QUẢ TỪ CHÍNH SÁCH  THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ
Ngày 07/12/2023

HIỆU QUẢ TỪ CHÍNH SÁCH  THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ

HIỆU QUẢ TỪ CHÍNH SÁCH  THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ

Căn cứ vào Nghị quyết số 08/2022/ NQ – HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/2021/NQ – HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế , chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “ Tháp sáng đường quê ” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025;

Thực hiện thông báo kết luận số 428- TB/TU ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Thường trực Tỉnh ủy về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định cơ chế , chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “ Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ vào Quyết định số 2068/ QĐ – UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Quỳnh Phụ v/v hỗ trợ  kinh phí các xã thực hiện lắp đặt hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời : “Thắp sáng đường quê” ;

Căn cứ và kế hoạch 120/KH – UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của UBND Tỉnh về tổ chức thực hiện NQ số 08/2022/NQ – HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi , bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/2021/ NQ – HĐND  ngày 11/1082021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế , chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “ Thắp sáng đường quê” trong xâu dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025.

Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202312/Images/tsdq-3-20231207095110-e.jpg

UBND xã lập tờ trình đề nghị hội đồng nhân dân xã phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tưxây dựng hệ thống đèn điện “ Thắp sáng đường quê” năm 2023 như  sau:

  • TổngNguồnvốn: 643.500.000 đồng

Bằngchữ: Sáu trăm bốn mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng ./.

Trongđó:

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp Tỉnh: 257.400.000 đồng ( hỗ trợ 20.000.000 đ/1 km)

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp Huyện: 128.700.000 đồng( hỗ trợ 10.000.000 đ/1 km)

- Nguồn vốn ngân sách xã là       :   128.700.000 đồng ( hỗ trợ 10.000.000 đ/1 km )

 - Nguồn thu nhân dân đóng góp              : 128.700.000 đồng (đóng góp 10.000.000 đ/1km)                                     


Tổng lượt xem bài viết là: 293
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác