Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat
Ngày 23/11/2020

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin (MICCO)

- Quy mô: công suất 200.000 tấn/năm

- Tổng vốn đầu tư: 5.761 tỷ đồng

- Địa điểm thực hiện: Cụm Công nghiệp xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tin tức khác