Thôn Hải Hà
 • Nguyễn Bá Quyền

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0974119177

 • Phạm Khắc An

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0904190727

 • Nguyễn Văn Quýnh

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0987892840