Thôn Quang Trung
 • Nguyễn Công Lợi

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0936689719

 • Nguyễn Duy Khởi

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0335990595

 • Phạm Thị Ngoạt

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0986814094