Thôn Tân Hòa
 • Bùi Công Nam

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0353633408

 • Lâm Thị Chầm

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0914776489

 • Nguyễn Thị Hiền

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: