Thôn Hồng Thịnh
 • Nguyễn Thị Đông

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0796370847

 • Bùi Công Rựa

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0336948601

 • Phạm Hữu Đáng

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0336287478