Thôn Châu Tiến
 • Nguyễn Gia Ba

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0972362265

 • Nguyễn Đức Lệ

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0336872126

 • Nguyễn Thế Lực

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0904400217