Thôn Hùng Lộc
 • Nguyễn Đỗ Sử

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0354122829

 • Nguyễn Đình Phổ

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0394796672

 • Nguyễn Trọng Khương

  Chức vụ: Phó trưởng thôn

  SĐT: 0333635898