BCH quân sự xã
  • Nguyễn Văn Vươn

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng QS xã

    SĐT: 0975667836

  • Phạm Hữu Hoàng

    Chức vụ:Phó chỉ huy trưởng QS xã

    SĐT: 0976799857