Uỷ ban nhân dân
  • Nguyễn Viết Chiêu

    Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0986848110

  • Nguyễn Văn Đoài

    Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 077827417