HƯỚNG DẪN CÁN BỘ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
Ngày 15/12/2022

HƯỚNG DẪN CÁN BỘ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Phụ lục

HƯỚNG DẪN CÁN BỘ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:        ngày   tháng 12 năm 2022

của Sở Thông Tin Truyền Thông)

 

 1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Các bước để thực hiện nhập số liệu báo cáo biểu tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cho các Sở Ban Ngành, UBND Huyện Thành Phố, UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 1. Bước 1: Nhập số liệu vào file excel mẫu
 2. Bước 2: Đăng nhập hệ thống
 3. Bước 3: Nhập liệu báo cáo số liệu với file excel mẫu đã chuẩn bị
 4. Bước 4: Gửi báo cáo
 1. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN CÁC BƯỚC
 1. Nhập số liệu vào file excel mẫu

Cán bộ Sở, Ban, Ngành, UBND Huyện, Thành phố, UBND Xã, Phường, Thị trấn tiến hành nhập điểm vào cột điểm tự đánh giá, nhập tài liệu kiểm chứng vào cột tài liệu kiểm chứng vào file excel mẫu.File excel mẫu số liệu đã gửi cho các Sở, Ban, Ngành và các UBND huyện, UBND xã, phường thị trấn mục đích để tạo file dữ liệu để import lên hệ thống.

Trường hợp điểm thập phân ví dụ (8.5) cán bộ nhập 8,5

Cột ghi chú là cột nhập số liệu để đơn vị thẩm định, trường hợp chỉ tiêu không cần cung cấp số liệu thì không cần nhập vào cột ghi chú

 

Lưu ý:

 1. Không sửa lại cấu trúc file, thêm sửa xóa các cột các hàng của báo cáo sẽ gây lỗi trong quá trình import
 2. Cán bộ nhập số liệu vào đúng file mẫu đã cung cấp:
  • Với Sở, Ban, Ngành sử dụng file mẫu excel là CDS_CAPSO_2022,
  • Với UBND Huyện, Thành phố file mẫu excel là CDS_CAPHUYEN_2022,
  • Với UBND Xã, Phường, Thị trấn file mẫu excel là CDS_CAPXA_2022
 3. Chỉ nhập số liệu vào cột điểm tự đánh giá, cung cấp số liệu để  cán bộ thẩm định vào cột tài liệu kiểm chứng, không nhập kiểu chữ vào cột điểm tự chấm sẽ gây lỗi trong quá trình import
 4. Không nhập số liệu vào cột điểm thẩm định cột điểm thẩm định sẽ do cán bộ phụ trách thẩm định chấm trường hợp nhập số liệu vào cột điểm thẩm định sẽ bị từ chối và phải báo cáo lại
 1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Cán bộ truy cập website hoặc  http://baocao.thaibinh.gov.vn/      

Hệ thống hiển thị:

Bước 2:  Cán bộ đăng nhập với thông tin tài khoản được cấp, tiến hành nhập mã kiểm tra và đăng nhập

 1. Nhập liệu báo cáo số liệu với file excel mẫu đã chuẩn bị

Bước 1: Đăng nhập hệ thống, chọn chức năng Nghiệp vụ >> Nhập liệu báo cáo số liệu:

Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách các báo cáo đang chờ đơn vị nhập số liệu

Ví dụ :Ở đây cán bộ phòng văn hóa thông tin huyện Quỳnh Phụ tiến hành nhập dữ liệu cho  “Tiêu chí đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số Huyện Quỳnh Phụ” sẽ chọn đúng biểu trên và chọn nhập liệu

Bước 2: Chọn vào biểu tượng  ở cột thao tác để nhập liệu.

Bước 3: Chọn “Import excel” như giao diện sau:

Hệ thống hiển thị:

Bước 4: Cung cấp thông tin import dữ liệu:

 • Chọn “Chọn tệp” và chọn từ máy tính file excel đã chuẩn bị dữ liệu

 • Chọn “Import

Bước 5: Có 2 trường hợp:

 • Nếu có lỗi khi import, hệ thống sẽ đưa ra thông báo.
 • Dữ liệu import thành công: dữ liệu được import vào báo cáo và hiển thị trên giao diện trên.

Bước 6:  Chọn “Chuẩn hoá dữ liệu” để hệ thống tự động tính toán lại các ô thuộc tính có ràng buộc công thức. Sau đó chọn “Lưu” để lưu dữ liệu đã nhập:

Bước 7: Sau khi lưu thành công, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công

Bước 8: Chọn “Trình lãnh đạo” để gửi báo cáo đến lãnh đạo, hệ thống hiển thị:

Chọn Đồng ý để xác nhận trình lãnh đạo. Hệ thống báo “Trình lãnh đạo thành công”.

 

 

 

 1. Gửi báo cáo

Bước 1: Đăng nhập hệ thống với tài khoản thuộc nhóm quyền gửi báo cáo tức lãnh đạo đơn vị để duyệt và gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên, chọn chức năng Nghiệp vụ >> Gửi báo cáo

Bước 2: Cung cấp thông tin ở khung 2 để chọn báo cáo muốn gửi gồm:

 • Chế độ báo cáo
 • Báo cáo
 • Loại báo cáo
 • Đơn vị báo cáo
 • Trạng thái

Hệ thống hiển thị như sau:

Bước 3: Chọn  để xem báo cáo trực tuyến hoặc “Tải xuống” để lưu về  máy local trước khi Gửi/ Từ chối báo cáo.

Bước 4: Có 2 trường hợp:

 • Nếu Gửi báo cáo, chuyển sang bước 6.
 • Nếu Từ chối báo cáo, chuyển sang bước 7.

Bước 6: Chọn Gửi báo cáo, hệ thống thông báo yêu cầu xác nhận gửi như sau:

Chọn Đồng ý để thực hiện Gửi báo cáo. Hệ thống thông báo Gửi báo cáo thành công.

Quy trình kết thúc.

Bước 7: Hệ thống hiển thị:

Nhập nhận xét và thực hiện Lưu, hệ thống thông báo:

Chọn Đồng ý, hệ thống thực hiện thông báo Từ chối báo cáo thành công.

Trong quá trình sử dụng nếu anh chị có vướng mắc gì xin vui lòng liên hệ với đầu mối kỹ thuật VNPT đồng chí Trần Thanh Tùng số điện thoại 0889.545.868 để được tư vấn và hỗ trợ!

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 31
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác